כריתת עצים בכפר סבא – מה אומר החוק?

חוק היערות על תיקוניו השונים בא להגן על עצי ישראל ולהדגיש כי אין לבצע כריתה שלהם ביתר קלות. למעשה, גם עצים שבבעלות "פרטית", כלומר, ממוקמים בשטחים פרטיים כגון חצרות של מבני מגורים שייכים בפועל לכלל, ואין לכרות אותם ללא אישור מתאים. יש לציין כי החוק מתייחס אך ורק לעצים בוגרים שגובה הגזע שלהם עולה על שני מטרים ושרוחב גזעם כ- 130 ס"מ מעל הקרקע ועולה על 10 ס"מ.

כריתה של עצים קטנים וצעירים אינה מחייבת אישור כלל וכלל. במידה ואין כך הדבר ומדובר בעץ גדול ובוגר, יש צורך בקבלת אישור מפקיד היערות באזור על מנת לבצע את כריתת העץ. ביצוע כריתת עצים בכפר סבא ללא קבלה של אותו אישור, מהווה עבירה פלילית לכל עניין ודבר.

כריתת עצים בכפר סבא – השגת האישורים

כאמור, כריתת העצים מתאפשרת לאחר קבלת אישור מפקיד היערות המקומי שבודק כל מקרה לגופו ומחליט האם אכן יש הצדקה לכריתה. עצים חולים וזקנים שעשויים לקרוס על יושביהם בהחלט מועמדים ראויים לכריתה. גם עצים שמפריעים לבנייה או לסלילה של דרכים עשויים לעבור כריתה וכך גם לגבי עצים שמפעילים לחץ על מבני בתים ועשויים לגרום לנזקים כבדים. תפקידו של פקיד היערות הוא לאשר רק כאשר אין ברירה אחרת ויש לפנות אליו עם טיעונים מוצדקים לכריתה.

על מנת שתהליך זה יעבור בצורה זריזה וחיובית, כל בקשת אישור עבור כריתת עצים בכפר סבא חייבת להתבצע תוך התקשרות עם חברת כריתה מקצועית שתעזור לכם למלא את הטופס המתאים, תחווה את דעתה המקצועית באשר לגורלו של העץ ותהיה מוכרת לפקיד היערות בצורה חיובית ומקצועית כך שהסיכוי לאישור יעלה. חברה מקצועית תשיג את אישור הכריתה במהרה, תבצע את המשימה בצורה נקייה, תעמוד בכל התקנות שיש להפעיל בזמן הכריתה (סימון השטח, הרחקת אנשים וכו') ואף תוודא לטפל בשורשי העץ על מנת שלא יצמח בחזרה.
 

כריתת עצים בכפר סבא – מידע חשוב ומועיל

העיר כפר סבא נחשבת לאחת הערים הפורחות ביותר באיזור השרון, ובהתאם לזאת רחובותיה מאופיינים באינספור עצים ירוקים. יחד עם זאת, לעיתים עולה הצורך לכרות את אחד העצים, בין אם בשל הפרעה לנוף או בשל סכנת פגיעה ברכוש ובנפש.


על פניו נשמע פשוט, אך יש לדעת כי כריתתו של עץ היא איננה עניין של מה בכך, ולמעשה אסור בשום אופן לכרות עצים בישראל ללא אישור של רשויות החוק. אם אתם מעוניינים לבצע כריתת עצים בכפר סבא הגעתם למקום הנכון, להלן כל המידע שיבהיר לכם מתי ניתן לעשות זאת ובאיזה אופן.

כריתת עצים בכפר סבא

כריתת עצים בכפר סבא - גאיה כריתת עצים

כריתת עצים בכפר סבא