דף הבית >> כרסום גזעים ושורשים לאחר כריתת עצים

כרסום גזעים ושורשים

רבים מהעצים לאחר כריתה, עדין יש בהם פוטנציאל של צמיחה מחדש. דוגמא בולטת לכך היא עץ הפיקוס.  אם לא יבוצע כירסום של הגזע מתחת לפני הקרקע היכן שהשורשים מסתעפים, חיש קל יצמחו ענפים חדשים בקצב מזורז שעד מהרה יהפכו לגזע. על כן לאחר כריתת הגזע יש לבצע כירסום של מסעפת השורשים שנמצאת מחת לפי הקרקע  בעומרים שבין 20 עד 50 ס"מ, מתחת לפני הקרקע.